Hovedside » Institusjoner

Institusjoner

Den internasjonale Ibsen-prisen

Den internasjonale Ibsen-prisen ble etablert ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2007. Prisen skal honorere en enkeltperson, organisasjon eller institusjon innenfor kunst og kultur som har gjort en ekstraordinær innsats i Ibsens ånd. Prisen er på 2,5 mill. kroner. 

Henrik Ibsens skrifter

Henrik Ibsens skrifter er en ny historisk-kritisk og kommentert utgave av samtlige skrifter fra Ibsens hånd.

Ibsenbibliografien

Den internasjonale Ibsenbibliografien er en bibliografisk database for materiale av og om Henrik Ibsen. Den inneholder over 30 000 poster og er tilgjengelig over Internett.

Ibsen-festivaler og -konferanser i Norge og i utlandet

Ibsens betydning for kultur- og åndsliv gjenspeiles i de mange festivaler og konferanser som arrangeres med utgangspunkt i hans liv og verk. Nedenfor gis det beskrivelser av Ibsen-festivaler og -konferanser som arrangeres på regulær basis.

Ibsen-museer

Vi har tre Ibsen-museer i Norge som tar hånd om ulike perioder av dikterens liv. I Skien har man Ibsens barndomshjem, hvor han bodde fra han var sju til femten år gammel, 1835-1843. Etter konfirmasjonen flyttet han til Grimstad for å arbeide som apotekerlærling. Her bodde han fra 1843 til 1850. I 1895 flyttet Ibsen inn i Arbins gate 1 i Kristiania og bodde der til sin død i 1906.

Ibsen-stiftelsen

Ibsen-stiftelsen er en fri, privat og ideell institusjon som ble stiftet i 2002. Stiftelsens formål er å fremme og synliggjøre for allmennheten Henrik Ibsen og hans verker både nasjonalt og internasjonalt.

Ibsen in China

Ibsen in China er nettsiden til instituttet Chinese-Nordic Cultural Centre ved universitetet i Nanjing, Kina. Siden inneholder oppdaterte opplysninger om Ibsen-oppsetninger og -foredrag i Kina, og linker til konferanser og seminarer.

Ibsen International

Ibsen international er et selskap startet i 2010, som vil bidra med utvikling av forutsigbare arenaer internasjonalt hvor Norge kan synliggjøre viktige nasjonale aspekter innenfor kunst, kultur, næringsliv og utvikling med en dialog basert på åpenhet, toleranse og respekt for å oppnå ny erkjennelse og langsiktige relasjoner.

Nationaltheatret

Nationaltheatret i Oslo er den teaterscene i verden som i årenes løp har vist suverent flest Ibsen-oppsetninger. Og annethvert år i månedsskiftet august - september arrangerer teatret en internasjonal teaterfestival viet Ibsens scenekunst. Neste festival går av stabelen i 2014.

Peer Gynt as

Peer Gynt as er et arrangements- og utviklingsselskap for kultur og næringsliv i Gudbrandsdalen. Hovedarrangement og selve grunnpilaren i selskapets virksomhet er kulturfestivalen Per Gynt-stemnet, som arrangeres hvert år i begynnelsen av august.

Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo har som formål å styrke og koordinere Ibsen-forskningen nasjonalt og internasjonalt.

Skien - Ibsens fødeby

Henrik Ibsen ble født i Skien den 20. mars 1828. Først bodde familien i Stockmanngården ved torget i byen og deretter i Altenburggården litt lenger opp i byen. I 1834 flyttet familien ut på landet. Da var Henrik sju år. Han bodde i byen til han var 15 år gammel. Skien har et bredt mangfold av aktiviteter og satsninger med utspring i sitt berømte bysbarns liv og verk.

StøpeSkien

Ibsen ble født i Skien 20. mars 1828 og levde der sine 15 første år. Skien kommune satser derfor tungt på Ibsen-formidling til barn og unge. I 2000 opprettet kommunen StøpeSkien som et ressurssenter for Ibsen-formidling til barn og unge. StøpeSkien er en del av kommunens kulturavdeling og har som mål å gjøre barn og unge kjent med Ibsens liv og virke, å inspirere og skape nysgjerrighet for en stor kunstners verk.

Teatersamlinger i Norge

Fire teatersamlinger i Norge har Ibsen-materiale av særskilt interesse: Teatersamlingen ved Universitetet i Bergen, Teaterarkivet i Bergen, Teatermuseet i Oslo og Teaterhistorisk samling ved Nasjonalbiblioteket i Oslo.